نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

اطلاعات تماس

اطلاعات تماس


تهران- تقاطع خیابان کارگر شمالی و اتوبان شهید گمنام(چهارراه امیر آباد)، پردیس دانشکده های فنی دانشگاه تهران- بلوک E - پژوهشکده فناوری های همگرا

 

تلفن های پژوهشکده: 61119823- 88225391

دورنگار: 88225391