نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

انعقاد قرارداد با معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری

انعقاد قرارداد با معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری


در تاریخ 1395/06/03 موافقت نامه پژوهشکده  با موضوع حمایت از فعالیت های مربوط به " پژوهشکده شبان دانشگاه تهران (NBIC)" میان معاونت علمی و فناوی ریاست جمهوری به نمایندگی جناب آقای دکتر دلیری معاون محترم توسعه مدیریت و منابع و ریاست محترم دانشگاه تهران جناب آقای دکتر محمود نیلی احمد آبادی، منعقد گردید.