اطلاعات تماس اطلاعات تماس

تهران- تقاطع خیابان کارگر شمالی و اتوبان شهید گمنام(چهارراه امیر آباد)، پردیس دانشکده های فنی دانشگاه تهران- بلوک E - پژوهشکده فناوری های همگرا

 

تلفن های پژوهشکده: 61119823- 88225391

دورنگار: 88225391

 

 

پیشنهادات
شما می توانید پیشنهادات و انتقادات خود را از این طریق برای ما ارسال نمایید.
این فیلد اجباری است.
این فیلد اجباری است.
این فیلد اجباری است.
Text to Identify